فن تسمه ای

توضیح کوتاه:

رانده شده توسط تسمه

طراحی تک ورودی

طراحی سیستم تعلیق مرکز پروانه

سرعت قابل تنظیم

انواع طراحی (مثال)

طراحی مقاوم در برابر فشار

طراحی ضد انفجار

طراحی ضد خوردگی

طراحی با دمای بالا


جزئیات محصول

برچسب های محصول

ویژگی های عملکرد

● رانده شده توسط تسمه
● طراحی تک ورودی
● طراحی سیستم تعلیق مرکز پروانه
● سرعت قابل تنظیم
انواع طراحی (مثال)
● طراحی مقاوم در برابر فشار
● طراحی ضد انفجار
● طراحی ضد خوردگی
● طراحی با دمای بالا


  • قبلی:
  • بعد: